Historie plemene Stafordšírský bulteriér

V 18.století, někdy kolem roku 1750 byly ve velké oblibě kohoutí a další zvířecí zápasy, včetně zápasů psů s jinými zvířaty a rovněž psů mezi sebou. Samotné zápasy psů mezi sebou byly legální a na vrcholu popularity mezi rokem 1780 a 1835. Pokud se někdo cítí být pohoršen, nechť se zamyslí nad chováním svých předků a vyvodí z toho důsledky pro hodnocení své vlastní povahy. Touha mít „pořádného“ psa šla napříč všemi sociálními skupinami.

Od bohaté šlechty přes hostinské, řemeslníky, horníky až po chovatele krys pro zápasy. Velmi stručně a zjednodušeně lze „bojovou“ historii stafíků rozdělit do tří částí, a to na boj s býky, medvědy či jinými zvířaty, na boj psů navzájem a posléze na likvidaci krys. Kvalitní pes například zlikvidoval v aréně 100 kusů za pět a půl minuty. Povšimněte si, že nikdy žádný z těchto psů nebyl určen proti lidem.

V době, kdy již tolik oblíbený buldok nevyhovoval pro své zaměření s důrazem pouze na sílu, pociťoval se zejména nedostatek hbitosti a rychlosti psů. Začali tedy pokusy o křížení psů. Nyní je čas dostat se k postavě, která byla obecně přijata za otce plemene psů pro boj. Touto postavou je v té době vážený vévoda Hamilton, který byl ve své době na toto odborník. Psi vévody Hemiltona byli vysoce ceněni, zřídka kdy poraženi, přáním a prestiží ostatních šlechticů bylo mít štěně jeho psů. Vévoda nebyl jediným kdo buldoky s teriéry křížil.

On ale použil své znalosti z chovu dostihových koní. Pracoval systematicky a zkoušel vzdálené i příbuzenské plemenitby kříženců buldoků s teriéry tak, až se dopracoval k dnes známému výsledku. Základem těchto psů byl jeho vlastní chov, ve kterém své plemeno vypěstoval někdy kolem roku 1770. Na počátku byl i světlý a rychlý buldok, pocházející též z jeho kennelu. Tak vznikl jeho bull and terrier.

Na přelomu 18.a 19 století byli natolik oblíbení zejména v rodinách střední Anglie, kde žili v prostředí plném lidí a dětí a ve kterém se formovala jejich povaha, že se stali nedílnou součástí jejich životů. A to přispělo ke stále častějším protestům veřejnosti proti zápasům zvířat, a hlavně psů mezi sebou.

Vše vedlo k tomu, že v roce 1835 přijal parlament naprostý zákaz všech zvířecích zápasů. Popularita stafordšírského bulteriéra přetrvala v 19.století zvláště díky lidem v černém kraji uhelného a těžkého průmyslu. Ostatně podle hrabství Staffordshire má pes i své jméno. Od počátku 20.století začali mezi chovateli stafordů sílit hlasy pro oficiální uznání tohoto plemene. Pouze tři měsíce po uznání plemene Kennel clubem se v srpnu 1935 konala v Cradley Heath ve West Midlands první oficiální výstava stafordšírských bulteriérů. Výstavy se zůčastnilo 60 psů a fen. Po celo dobu existence patří staford k nejoblíbenějším teriérským plemenům ve Velké Británii a v součastné době mezi teriéry vede.